Vlaams Paard vzw
NL | FR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vlaams Paard vzw
Het Vlaams Paard - Eerherstel

EERHERSTEL VAN "ONS VLAAMS PAARD

Is het hun verstand, hun volgzaamheid, hun houding, die hen zo aanhankelijk maken?
Maar is de mens zo ondankbaar en onlogisch dat hij dit hoger ontwikkelde dierenras, de vrucht van eeuwen selectie en onschatbare genetische rijkdom laat verdwijnen?!...

Enkele moedige, onbaatzuchtige en gepassioneerde fokkers trachten het gevaar te keren maar zij zullen veel hulp en steun nodig hebben, om te blijven vechten voor deze verloren zaak. En rond de jaarwisseling 1990-1991 ontmoetten de fokkers met niet-ingeschreven trekpaarden elkaar op een meeting in West-Vlaanderen.

Voor het eerst kon men openhartig de noden aanklagen en de stille wens uiten:

Het "her" en "in" eer herstellen van het in 1888 gebannen Vlaams Paard.

De kleine vonk ontstak een grote vlam...

"Iemand met een plan is niet te stuiten, want er is geen plan om iemand met een plan tegen te houden" -Zig Ziglar-

Roger Talpe uit Komen-ten-Brielen, is de persoon om deze stelregel toe te passen.
" Paarden zijn een stuk van mijn leven ", getuigt hij summier. Als jongste telg uit een Kruisekes landbouwersgezin van tien kinderen, heeft Roger als het ware de liefde voor paarden met de moedermelk meegekregen.

Roger Talpe bracht het eerste Vlaams Paard terug in België

Op zesjarige leeftijd leerde hij reeds paardrijden, waardoor het venster van de paardenwereld al vroeg voor hem openging. Serieuzer werd bet wanneer hij zich aansloot bij de Kruisekeruiters en door intense training behaalde hij verschillende eretitels in nationale wedstrijden.

Deze gereputeerde hoefsmid beoefende zowel jumping, dressuur als military... wat hem tot veelzijdige paardeman ( in hart en nieren ) maakte, met een ongelooflijke kennis van bet paard. Niet alleen de warmbloeden interesseerden hem, maar ook de koudbloeden genoten zijn waardering !

Zo heeft hij jarenlang verscheidene koudbloeden geobserveerd in hun gedrag - op stal, op het land en in de weide... De teleurstellingen hierover sterkten het karakter en de ervaring van Roger, om naar iets beters te zoeken .. In 1989 lag Roger Talpe mee aan de basis der oprichting van de feitelijke vereniging het " Vlaams Landpaard".

Een lid van deze vereniging, Jan Decock, uit Nieuwerkerke Aalst, een echt paardenkenner, wees dat het vijf voor twaalf was om het Vlaams Paard terug te halen uit Amerika-Canada, teneinde met het zuivere ras de hergeboorte van het Vlaams Paard hier mogelijk te maken. Via Jean-Paul Halsberghe, voorzitter van diezelfde vereniging werden er contacten gelegd met George Cornelis, een geëmigreerde Vlaming uit Berlaar en "Breeder" van "Belgians". Uiteindelijk droeg Roger Talpe de eindverantwoordelijkheid voor het organiseren en welslagen van deze absolute top ! Algauw voelde George Cornelis aan dat Roger de stelling innam: Eenmaal zien, is beter dan duizendmaal horen !

Vlaamse Paarden

De pionier vertrekt in de paasvakantie 1992 met bestemming Porthampton, Canada, dicht bij de grote meren ... Als het ware de grensstreek ( Canada-States ) waar duizenden Vlamingen zich thuis voelen...

Roger vertelt : "Ik merkte onmiddellijk op dat je geen paardefreak hoefde te zijn om het onderscheid te maken tussen een Amerikaanse Belgian "The Old Belgian" ( Flemish horse ) en het in Belgie gefokte Belgische Trekpaard " als " New Type Belgian Horse ". Een paar uur voor de terugkeer spande George Cornelis voor het eerst de tweejarige Belgian Hengst NORTHFORK DUKE ( geboren 12/04/1990 ) in. Hij werd aangespannen voor de slede niet voor de kar ! Ondanks het enorme lawaai deed George met Duke alles wat hij wou.
Meteen was Roger ervan overtuigd dat Duke, het ideale Vlaamse Paard zou zijn om in Belgie te fokken. Niets ontsnapte daarbij aan het oog van de meester: Zijn vader is Arby, een typische Belgian Hengst, moeder is Northfork Fay Farceur. Terug thuis, ging Roger met Duke " naar bed " en " stond " met hem op ! Gesteund door de invloedrijke feitelijke vereniging "Het Vlaams landpaard", nam hij een gedurfd en historisch ongeëvenaard initiatief.

26 MAART 1993 - DE DROOM WORDT WERKELIJKHEID!

Via de KLM-vlucht kwam de talentvolle Belgian Hengst op Europese bodem in Schiphol.
Dan klapt de zweep ! - een mijlpaal wordt gezet ! De familie Talpe stond, evenals de beroepsfotografen en KLM-bonzen, sprakeloos bij de ontscheping...

Een dikbestrooide vrachtwagen bracht hem naar zijn nieuwe thuis , Komen-ten-Brielen,
Hoge Bossenstraat, 5. Ongetwijfeld luidde deze repatriering een nieuwe episode voor het " Vlaams Paard " in, een episode die nauw verbonden is met de naam van Roger Talpe.
Duke Northfork imponeert telkens weer als een energieke hengst, met een ideaal temperament en een gouden karakter, die getuigt van werklust.

Met deze blijde intrede ging de fokkersvereniging zich wijzigen en aanpassen van feitelijke vereniging naar VZW, dit op 11 november 1993.

Ook de repatriëring van de Belgian merries ging van start begin 1994… en werkte zeer aantrekkelijk, want zowel Vlaamse, Belgische, Nederlandse als Franse fokkers en houders werden Importers en Breeders van Belgian rasverbeteraars. Tevens werd de rasveredeling in de nevenafdeling duchtig gevolgd, dit op de wilde merries. De fokkersvereniging heeft statuten, foktechnisch en huishoudelijk reglement opgesteld, zodat er sprake is van een moederstamboek met een hoofd- en een nevenafdeling.

Toch krijgt de vzw uit allerlei hoeken tegenwind en onterechte aantijgingen. Maar desondanks alle mogelijke doornen aan de rozen van ons omslachtig erkenningsdossier, hielden we stand door de begeleiding van het Ministerie van Landbouw, juridische ondersteuning van het VSDC, Peterstad Waregem, sponsors, onze fokkers en houders en sympathisanten en last but not least, het Kabinet van Landbouw in de persoon van verschillende politici en kabinetsmedewerkers.

En met enige fierheid meldt de fokkersvereniging “Het Vlaams paard” dat Yves Leterme, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Landbouw op 21 juni 2005 het ministerieel besluit getekend heeft dat “Het Vlaams Paard” als ras erkent. En het werd wereldkundig gemaakt door de publicatie in BS op 29/07/2005.

Het gedurfde initiatief van de pionier Roger Talpe uit Komen om de eerste rasverbeteraar, de Belgian hengst Northfor Duke, in Vlaanderen te introduceren kent na 12 jaar zijn bekroning.

De voorzitter van de fokkersvereniging vzw “Het Vlaams Paard”  zal dus de Belgische koudbloedgeschiedenis ingaan als diegene die de stimulans gegeven heeft om ons Belgisch koudbloedpatrimonium te vormen en uit te bouwen .

De vzw is ervan overtuigd dat wanneer problemen ons pad gaan kruisen, we onze richting zullen aanpassen, maar nooit of te nimmer onze bestemming.

Afdrukken     

De fokkersvereniging “Het Vlaams Paard” vzw
Poperingseweg 134 | 8908 Vlamertinge | Tel. +32 (0)57 20 57 32 | GSM +32 (0)478 38 86 36 | E-mail: info@vlaamspaard.be